۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

گزارش یک ساله از دانشگاه شهرکرد؛ از اعتراض تا بازداشت، احضار و محرومیت از تحصیل


در طول یک سال گذشته فعالین دانشگاه شهرکرد متحمل فشارهای سنگینی از سوی حراست و مقامات قضایی بوده اند.
به گزارش دانشجونیوز، دانشگاه شهرکرد که همراه با دانشگاه های دیگر از کانون های اعتراضی به سیاست های حکومت ایران بوده ،در طول یک سال گذشته با انواع فشارهای امنیتی از قبیل محرومیت های تحصیلی، بازداشت و احضار مواجه بوده است.
در یک سال گذشته بعد از لغو مجوز انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد، فعالیت دانشجویان منتقد از قالب تشکل رسمی خارج شده و در نتیجه بیان تفکرات و اعتراضات خود مجبور به پرداختن هزینه های سنگینی شده اند.
از سویی طرح تجمیع کانون های هنری در دانشگاه شهرکرد نشان دهنده ی تلاش مسئولین برای حذف دانشجویان از فضای فرهنگی و سیاسی دانشگاه بوده است.
همچنین دانشگاه شهر کرد در سالی که گذشت میزبان اعتراضات و فعالیت های پراکنده ای بوده است که هزینه های سنگینی به فعالین دانشجویی وارد نمود. در همین راستا ایجاد محدودیت و فشار از جانب مسئولان دانشگاه و نیروهای امنیتی هم چنان ادامه دارد.
خلاصه ای از اتفاقات یک سال گذشته در چهار جدول زیر که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته به شرح زیر است:
احضار به اطلاعات استان
علی مرادی
60 ساعت بازجویی

کوروش بنایی
10 ساعت بازجویی
رضا شاکری
10 ساعت بازجویی
عماد هاشمی
20 ساعت بازجویی
سعید ابوتراب
60 ساعت بازجویی
هادی دلبهاری
5 ساعت بازجویی
سامان هدایت منفرد
10 ساعت بازجویی
عباس پشمی
40 ساعت بازجویی
محمد حیدرزاده
40 ساعت بازجوییاحضار به دادگاه و انتقال به زندان
علی مرادی
یک هفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشهر
محمد حیدرزاده
یک هفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشهر
عباس پشمی
یک هفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشهر
سعید ابوتراب
2روز بازداشت و انتقال به زندان دستگرد اصفهان

احضار به کمیته انضباطی
کوروش بنایی
رضا شاکری
عماد هاشمی
محمد حیدرزاده
آرمان اسعد
مریم ملک شعبان
عباس پشمی
کوروش توانگر
امیر امینی
معین اسدی
فرید شمسی پور
هادی دلبهاری
و چندین دانشجوی دیگر به اتهام شرکت در تجمع صنفی برای غذای سلف که اسامی آن ها در دسترس نبود .

احکام صادر شده توسط کمیته انضباطی دانشگاه
کوروش بنایی
1 ترم محرومیت از تحصیل معلق
رضا شاکری
1 ترم محرومیت از خوابگاه
عماد هاشمی
2 ترم محرومیت از امور رفاهی
کوروش توانگر
2 ترم محرومیت از تحصیل معلق
فرید شمسی پور
توبیخ کتبی و درج در پرونده ، 2 ترم محرومیت از تحصیل معلق
محمد حیدرزاده
1 ترم محرومیت از تحصیل
آرمان اسعد
2 ترم محرومیت از تحصیل ( اجرا نشد )
مریم ملک شعبان
3 ترم محرومیت از تحصیل ( اجرا نشد )

انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد و تشکل دموکراسی خواهان دانشگاه شهرکرد
دانشجو نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر