۱۳۹۱ فروردین ۱۲, شنبه

احضار همسر زنده یاد محسن دکمه چی توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ

article picture

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" خانم مریم النگی همسر شهید راه آزادی مردم ایران محسن دکمه چی احظاریه ای از شعبۀ 15 دادگاه انقلاب در یافته نموده است که می بایست 20 فروردین ماه برای محاکمه در این شعبه حاضر شود. رئیس این شعبه فردی بنام صلواتی معروف به قاضی مرگ قرار است وی را محاکمه نماید.

بازجویان وزارت اطلاعات بخصوص آخوندی با نام مستعار علوی علیه خانم دکمه چی پرونده سازی نموده است و اتهامات همسر شهیدش را دوبار ه در پرونده وی بکار برده است .یکی از اتهامات او حضور فرزندش در شهر اشرف در عراق می باشد.

خانم مریم النگی 19 مهر ماه 88 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به گروگان گرفته شد و به بند 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شد و بیش از 4 ماه در سلولهای انفرادی قرار داده شد هدف از گروکانگیری وی وادار کردن همسرش زنده یاد محسن دکمه چی به اعتراف علیه خودش بود.او نزدیگ به 6 ماه علیرغم شرایط حاد جسمی در زندان نگه داشته شد و با وثیقۀ سنگین بطور موقت آزاد شد.بازجویی که خانم النگی را مورد بازجویی و شکنجه قرار داده است و علیه وی پرونده سازی نمود آخوندی است به نام علوی از مسئولین و شکنجه گران شناخته شد از دهۀ 60 در بند 209 و جنایتکاران علیه بشریت می باشد.

جانباختۀ راه آزادی محسن دکمه چی توسط همین آخوند شکنجه گر و قاتل و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از جنایتکاران علیه بشریت در زندان به عمد مانع درمان وی شدند و نهایتا او را زجرکش کردند و حال قصد دارند که همسر این شهید راه آزادی را مورد محاکمه قرار دهند.
سیاست سرکوب،شکنجه و اعدام توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و از طریق صادق لاریجانی منصوب وی در قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات مورد تایید و به اجرا گذاشته می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،احضار و محاکمۀ همسر شهید راه آزادی مردم ایران خانم دکمه چی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.


فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
11 فروردین 1391 برابر با 30 مارس 2012

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر