۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

تحریم انتخابات نمایشی ، بیانیه فعالین دانشگاه نوشیروانی بابل

article picture

اینک ما جمعی از فعالین دانشگاه نوشیروانی بابل به پاس خون تمام شهدای راه آزادی بخصوص کشته شدگان حوادث پس از انتخابات و به یاد تمامی دوستان در بندمان و به علت مهیا نبودن شرایط اجتماعی و سیاسی مناسب و فراهم نبودن بستر های روند یک انتخابات دمکراتیک و آزادانه و عدم اعتماد و اطمینان عمومی ملت به صحت و سلامت انتخابات و اعتراض به اساس مکانیزم انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از شرکت در انتخابات خودداری کرده و همه کوشندگان راه آزادی را نیز به تحریم نمایش انتخاباتی رژیم دعوت میکنیم.
تحریم انتخابات فرمایشی از سوی فعالین دانشگاه نوشیروانی بابل
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل با انتشار بیانیه ای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را تحریم کرده و "کوشندگان راه آزادی" را نیز به تحریم "نمایش انتخاباتی رژیم" دعوت کردند.
به گزارش دانشجونیوز، در بخشی از این بیانیه آماده است: " ما جمعی از فعالین دانشگاه نوشیروانی بابل به پاس خون تمام شهدای راه آزادی بخصوص کشته شدگان حوادث پس از انتخابات و به یاد تمامی دوستان در بندمان و به علت مهیا نبودن شرایط اجتماعی و سیاسی مناسب و فراهم نبودن بستر های روند یک انتخابات دمکراتیک و آزادانه و عدم اعتماد و اطمینان عمومی ملت به صحت و سلامت انتخابات و اعتراض به اساس مکانیزم انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از شرکت در انتخابات خودداری کرده و همه کوشندگان راه آزادی را نیز به تحریم نمایش انتخاباتی رژیم دعوت میکنیم."هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر