۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

یک میلیارد و 600 میلیون یورو از درآمد نفت به حساب مجتبی خامنه ای واریز شده است
العربیه - یک میلیارد و ششصد میلیون یورو از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران، به حساب مجتبی خامنه ای فرزند آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واریز شده است.
این مطلب را سایت "جرس" وابسته به مخالفان حکومت ایران به نقل از منابع خود منتشر کرده است.
بنا بر این گزارش اواخر بهمن ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی این کشور را احضار کرده و از او به تفصیل در مورد هزینه کردن ارزهای نفتی خارج از ردیف بودجه سؤال کرده است.
این احضار پس از آن صورت می گیرد که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره هزینه کردن ارزهای حاصل از فروش نفت سوال کرده اند.
آن گونه که در این گزارش آمده، پرسش احمدی نژاد از بهمنی درباره بخش قابل توجهی از درآمد نفتی بوده که محل هزینه آن از رئیس جمهور هم مخفی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه به صورت شفاهی به احمدی نژاد پاسخ می دهد که اقلام مورد بحث از ارز حاصل از فروش نفت به حسابهایی که بیت مقام رهبری دستور داده بود واریز شده است و با احتساب اقلام مورد بحث کسری در کار نیست و حساب تراز است.
احمدی نژاد از بهمنی می خواهد که کلیه موارد یادشده را با قید مبلغ و تاریخ و شماره حساب و نام دارنده حساب بنویسد و امضا کند. بهمنی به دستور احمدی نژاد کلیه مبالغ ارزهای حاصله از فروش نفت را که به دستور بیت رهبری واریز شده با مشخصاتی که احمدی نژاد از او خواسته است می نویسد. در میان این اقلام رقم یک میلیارد و ششصد میلیون یورو به حساب مجتبی خامنه ای فرزند رهبر ایران واریز شده است.
به نظر می رسد که اختلاف میان آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد به آن جا رسیده که دو طرف در حال جمع آوری سند درباره فساد مالی طرف دیگر است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر