۱۳۹۰ بهمن ۱۴, جمعه

امام باز هویدا شد !

article picture

امام راحل دگر باره هویدا شده !


اما حیف بد جوری شده ، امام مقوا شده !
آنکه هویدا بکشت ، باز هویدا شده
در روزگاری که همه چی کارتونی و مقوا شده !
از بس اوضاع قراشمیش شده !
امام سیزدهم هم یک پا مقوا شده !
در این مدت که این شده و آن شده
ناچار امام هم مقوا شده !
آنچه نبوده آن شده !
بیچاره امام مقوا شده !
دگر از بهر بازگشت اوضاع ؛ کمی دیر شده
زین سبب امام مقوا شده !
شیطان بزرگ به خلیج شده
از ترس امام هم مقوا شده !
ریال که ارزانتر از کاه شده !
بدنبال آن امام هم مقوا شده !
حال که پولی در بسات نیست و همه تاراج شده
امام هم از غصه مقوا شده !
گوییا تخت امامت خیس شده !
آنهم همچو امام مقوا شده !
میان احمدی و خامنه ای دعوا شده
زین رو امام مقوا شده !
از بس اوضاع وخیم و خر تو خر شده
بهر بهبود اوضاع امام بازگشته ، اما مقوا شده !

علی آشناگر

کاریکاتور:نیک آهنگ کوثر 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر