۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

تحريم های تازه عليه شرکت کشتيرانی نفت جمهوری اسلامی

article picture

اعضای سنا و مجلس نمايندگان کنگره آمريکا روز پنجشنبه در کميته های ويژه خود، بر سر تحريم های بيشتر عليه جمهوری اسلامی و نيز توضيح و شهادت در مورد فعاليتهای رژیم ايران در آمريکای لاتين، جلسه داشتند.
روز چهارشنبه نيز در محل ساختمان کنگره آمريکا گروهی از شخصيتهای دمکرات و جمهوريخواه و مستقل در جلسه ای گزارش خود را از راهکارهای فراحزبی در ارتباط با جمهوری اسلامی برای توصيه به رييس جمهوری آمريکا، ارائه کردند.
به گزارش صدای آمریکا ، کميته بانکی سنای آمريکا روز پنجشنبه تحريم های تازه ای را عليه شرکت کشتيرانی نفت جمهوری اسلامی و بمنظور فشار بر رژیم ايران، مورد تصويب قرار داد.
شرکت کشتيرانی نفت جمهوری اسلامی ناوگانی مرکب از ۳۹ تانکر نفتکش ايران است که در آبهای بين المللی فعاليت ميکند و نه تنها نفت ايران را حمل ميکند بلکه از فرصتهای شبکه تجاری بنادر اروپا و خاوردور بهره ميبرد و تحريم آن برای جلوگيری از معاملات نهادهای جهانی با آن است که مظنون به ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است؛ البته مقامات اين شرکت چنين ارتباطی را انکار ميکنند.
در همين حال بسياری از مقامات و شخصيتهای فراحزبی و مستقل و مقامات پيشين ميگويند رويکردهای بسياری در قبال ايران آزمايش شده و برغم تحريمهای سخت، جمهوری اسلامی همچنان يکی از جدی ترين تهديدهای امنيت ملی در برابر آمريکا، باقی است.


مرکز سياستگذاری فراحزبی که يک گروه مستقل است روز چهارشنبه در گزارش خود توصيه کرد تنها راه بازداری رژیم ايران از توليد سلاح اتمی نشان دادن عزم آمريکا نسبت به استفاده از نيروی نظامی است و بايد جمهوری اسلامی را در مقابل اين گزينه قرار داد که با رها کردن برنامه اتمی تن به مذاکره بدهد وگرنه تواناييهای اتمی آن با حمله نظامی آمريکا و يا اسراييل، نابود خواهد شد.
سناتور «دن کوتز» جمهوريخواه از ايالت اينديانا هم در اين جلسه گفت ما در آستانه پذيرش غيرقابل قبول هستيم -- منظور پذيرفتن ايران اتمی -- و اضافه کرد اين غيرقابل قبول است.
رئوس گزارش مرکز سياستگذاری فراحزبی به اين شرح است: اعلام سياست آمريکا مبنی بر آمادگی برای استفاده نيروی نظامی عليه جمهوری اسلامی، افزايش فعاليتهای پنهانی توسط آمريکا و سازمانهای اطلاعاتی خارجی برای اختلال در کار برنامه اتمی رژیم ايران، حضور بيشتر نظامی آمريکا در خليج فارس و تقويت نظامی کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، کويت، عمان و ديگران به همراه فروش تسليحات به آنها.
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر