۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

محاکمه چهار شهروند در حکومت ضحاک ، به جرم خواندن سرود برای دریاچه ارومیه

article picture
محاکمه چهار شهروند تبریزی به جرم خواندن سرود
چهار شهروند ساکن تبریز به لحاظ اجرای سرودی در رثای خشکیدن دریاچه ارومیه در یک مجلس عروسی از سوی دادگاه انقلاب تبریز مورد محاکمه قرار گرفتند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، استاد حسن دمیرچی از فعالین فرهنگی، علیرضا حسین زاده (داماد) و فیلم بردار مراسم بعلاوه مالک تالار روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند.
اتهام این افراد مشارکت در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شرکت در مجلس عروسی و خواندن سرود در رثای دریاچه ارومیه اعلام شده است.
اساس اتهام وارده به استاد حسن دمیرچی ایفاء سرود مذکور وبه علی رضا حسین زاده به خاطر دعوت از استاد دمیرچی به مجلس عروسی اش و به فیلم بردار به جهت ثبت و ضبط اجرای سرود و به مالک تالار به لحاظ اجاره ی محل عنوان شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر