۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

جان هزاران انسان در شهر اشرف در خطر و در حال معامله می باشدVVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

ماده 19  اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.

جان هزاران انسان در شهر اشرف در خطر و در حال معامله می باشد.

محاصره و حمله به شهر اشرف و ساکنین آن (اعضای سازمان مجاهدین خلق) در عراق و کشته و زخمی شدن عده ای از ایشان، تنها یک موضوع داخلی عراق نیست بلکه امری جهانی و حقوق بشری است، زیرا که بیش 3000 انسان بی پناه به دلیل سیاست های غلط دولت های آمریکا، عراق و جمهوری اسلامی، مسئولین سازمان مجاهدین خلق و به خصوص سازمان ملل متحد در خطر است.
بدینوسیله اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران محاصره، سرکوب و کشتار این انسان های بی پناه را محکوم کرده و
از دولتهای ذیربط خواهان توقف محاصره، سرکوب و کشتار هستیم.
و از سازمان ملل متحد خواهان نظارت کامل به وضعیت شهر اشرف تا تامین محل زندگی و ایجاد منطقه امن برای ساکنان هستیم
306

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر