۱۳۹۰ فروردین ۲۵, پنجشنبهدو شهروند دیگر کورد تحت شکنجه نیروهای رژیم قرار گرفتند

به دنبال بازداشت دو شهروند بوکانی به نامهای قاسم رحیمی آذر و جلال ناصری که مدت 36 روز قبل به دست نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت و روانه اداره اطلاعات و سپس زندان شهر بوکان شدند در طول این مدت به شیوه ای وحشیانه مورد ضرب وشتم نیروهای سرکوبگر رزیم قرار گرفته اند. این دو شهروند کورد بدون داشتن هیچ سندی مبنی بر متهم بودن آنان و به جرم سیاسی بازداشت شده اند.نیروهای رژیم با زیر شکنجه قرار دادن این دو نفر میخواهند به زور جرم سیاسی به آنها نسبت دهند.ایران پرس نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر