۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

اطلاعیه، شیرکو معارفی، فعال سیاسی و مدنی کرد در خطر اعدام می باشد

article picture
 هموطنان و انسانهای آزادیخواه

بدنبال تداوم اعمال خشونت آمیز، احضار و دستگیری های خودسرانه، محاکمه یا زندان، کشتار و اعدام های علنی و غیرعلنی دولتی که در مناطق مختلف ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مورد اقوام و ملل ایرانی (آذری، کرد، فارس، بلوچ ، عرب ، ترکمن و ...) به شدیدترین وجه اجرامی شود .
و از آنجا که این سرکوب و خفقان از بدو استقرار جمهوری اسلامی ایران تاکنون ادامه داشته و بویژه در دوران دولت احمدی نژاد آهنگ پرشتاب تری به خود گرفته است، لذا کمیته اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نسبت به تداوم رفتارهای غیر قانونی، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالین سیاسی و اجتماعی اعتراض می نماید.
بدینوسیله توجه آزادیخواهان و نهادهای سیاسی و مدافعین حقوق بشری برای نجات این زندانی محکوم به اعدام و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را جلب می نماید
کمیته اقوام و ملل ایرانی کانون دفاع از خقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری و بدون شرط تمامی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام بخصوص شیرکو معارفی می باشد.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته، و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
ارسال از شهریار ایازی   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر