۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

نوروز باستانی مبارک بادهم وطنان عزیزم
عید فرخنده و باستانی نوروزی و فرارسیدن سال نو را به همۀ شما شادباش می گویم. یقین دارم نسیم فرح بخش بهاری و شیرینی دیدار و مصاحبت عزیزان و نزدیکان، تلخی خاطرات تیرۀ سال گذشته را از کام شما خواهد زدود و دل هایتان را از امید به فردایی درخشان لبریز خواهد کرد.
هرچند که آرزوهای دیرینۀ شما برای دستیابی به آزادی و بهروزی و امنیت هنوز برآورده نشده، اما تردید نکنیم که هیچگاه نشانه های زوال حکومتِ سیاهی و مرگ و فساد چنین روشن به چشم نخورده است. تردید نکنیم هرگامی که مردمان همسایۀ ما را به آزادی و رهایی از استبداد نزدیک تر می کند بشارتی بر طلوع روز پیروزی شماست و ضربتی است دیگر بر پیکر پوسیدۀ حکومت دشمنانتان.
آنچه در بهاران از زمین می روید با رنگ سبز خود را نمایان می کند. و روییدن درخت تنومند آزادی و سرفرازی ملت ایران که ریشه در پهنۀ خاک ایران دارد نیز با رنگ سبز درخشید و سبزیش جهان را فراگرفت و جنبشی را به نام خود ثبت کرد که برخاسته از اراده و نواندیشی مردم بود.

پس بیاییم و در فرخنده نوروز امسال، به شکرانۀ این جنبش همیشه زندۀ ایران، سبزه را بر صدر سفرۀ هفت سین مان نشانیم و مطمئن باشیم که سرانجام جنبش سرسبز مردم ایران، سیاهی استبداد دشمنانش را یکسره خواهد زدود.

یقین دارم که نوروز امسال پیام آور روزگاری نو برای همۀ شما خواهد بود؛ روزگاری که در آن آزادی و بهروزی و صلح و امنیت نصیب شما خواهد شد و سرزمین عزیز ما نیز در جهان به اعتبار و احترامی خواهد رسید که روزی جایگاهش بود.
آرش ناجی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر