۱۳۸۹ اسفند ۲۴, سه‌شنبه

چهارشنبه سوری، صدای مرگ بر دیكتاتور شهر سنندج را می لرزاند


سنندج: ساعت ٨ شب

شهر سرخ سنندج یكپارچه در آتش و شعار مرگ بر دیكتاتور و مبارك بن علی نوبت سید علی است.

تظاهرات مردم شهر از ساعت ۵ بعد از ظهر شروع شد است. خیابانهای كمبربندی ٢۵٬ شهریور، فیض آباد به طرف كار آموزی تا خیابان فرح توسط مردم و جوانان شهر مسدود شده است. هزاران نفر از مردم از خانه ها بیرون آمده و در خیابانها شادی و رقص و پایكوبی میکنند.


مردم در ٢۵ شهریور به شهرداری حمله كردند و شیشه های شهرداری را شكستند به٬ دهها ماشین از نیروهای سركوبگر رژیم حمله شده و مردم شیشه های آنها را شکستند.


نیروهای رژیم جز در صفهای ۵٠ تا ٦٠ نفره جرات نزدیك شدن به مردم را ندارند٬ و مردم هم با سنگ و چوب و هر چیزی كه بدست می آورند به آنها حمله می كنند.


آخرین خبر در ساعت ٨ و ربع شب این است كه در ٢۵ شهریور صدای مرگ بر دیكتاتور شهر سنندج را می لرزاند
منبع خبر: کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر