۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر درایران

article picture


اجلاس شانزدهم شورای حقوق بشر ملل متحد، در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو در روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس نقض سیستماتیک حقوق بشر درایران، افزایش اعدامها و شکنجه، سرکوب سیاسی و آزار مستمر مخالفان را محکوم کرده و تعیین گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر برای ایران را ضروری دانست


شورای حقوق بشرملل متحد

اجلاس شانزدهم

مقر اروپایی سازمان ملل درژنو

جلسه ۱۴ و ۱۵ مارس۲۰۱۱

( ۲۳ و ۲۴ اسفند۱۳۸۹)


-محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر درایران

- محکومیت افزایش اعدامها و شکنجه درزندانها

-محکومیت سرکوب سیاسی وآزار مستمر مخالفان

- ضرورت تعیین گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر برای ایران

محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر درایراننماینده انگلستان:

انگلستان معتقد است که شورا بایستی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران توجه خاص مبذول نماید. احمدی نژاد به مردم مصر برای بیان نظراتشان در رابطه با کشورشان درود فرستاد در حالی که نیروهای امنیتی اش به تظاهرات صلح آمیز در خیابانهای ایران حمله کردند و آنها را دستگیر نمودند. انگلستان نگران افزایش اعدامهایی که در ایران صورت گرفته است، می باشد بیش از ۱۵۰ اعدام از آغاز امسال گزارش شده است. همانظوری که گزارشگر عالی برای حقوق بشر اشاره کرد ما همچینین نباید فراموش کنیم که این اعدامها فقط بخاطر نظرات سیاسی یا وابستگی (سیاسی) افراد انجام شده اند. با توجه اینکه رژیم ایران به متخصصین سازمان ملل اجازه دیدار از کشور از سال ۲۰۰۵ نداده است، ما امیدواریم که پیشنهاد ارائه شده توسط گزارشگر عالی محقق شود و بایستی به او اجازه دسترسی کامل و بدون محدودیت به همه مکانها و افراد توسط مقامات رژیم ایران داده شود. هر چند که چنین دیداری کافی نیست و برای رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران نیاز به داشتن یک گزارشگر ویژه، بطور ثابت هست.

بنابر این ما از همه اعضای کمیسیون حقوق بشر می خواهیم که از پیشنویس قطعنامه حمایت کنند که برای همین هدف می باشد.

نماینده فرانسه:

در ایران سرکوب ادامه دارد، هیچ علائمی از پیشرفت (در زمینه حقوق بشر) وجود ندارد. عقب رفتن این وضعیت را شاید بتوان از شروع سال در افزایش تعداد اعدامها دید که به ابعاد شگفت انگیزی رسیده است. وخیم بودن این وضعیت و عدم همکاری از سوی مقامات رژیم ایران ایجاب میکند که گزارشگر ویژه ای در رابطه با وضعیت حقوق بشر برای ایران مشخص شود. ما اعضای این شورا از این ابتکار حمایت میکنیم.


نماینده آمریکا:

رژیم ایران از دستگیرهای خودسرانه، شکنجه، تهدید و خشونت استفاده میکند که حقوق جهانشول شهروندانش را محدود کند. و در همن حال فریبکارانه صحبت از حقوق بشر برای سایر کشورها میکند. ما از شورا میخواهیم که در این جلسه گزارشگر ویژه ای را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران مشخص کند.


نماینده کانادا:

آقای رئیس، کانادا همچنان بصورتی جدی نگران ادامه یافتن وضعیت رو به وخامت حقوق بشر، بخصوص با توجه به افزایش اخیر تعداد اعدامها در ایران می باشد.

گزارشاتی مبنی بر بیش از صد اعدام فقط در سال ۲۰۱۱ در ایران، وجود داشته که بسیاری از آنان زندانیان سیاسی بوده اند. عدم احترام به پروسه های قانونی و افزایش دستگیریهای خودسرانه و زندانی کردن و شکنجه و اذیت و آزار وکلا و فعالین حقوق بشر در رژیم ایران مشاهده میشود.


نماینده سوئد :

سوئد نگران وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران می باشد. سوئد رژیم ایران را فرا می خواند اعدام را متوقف کند و مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران عضوی از آن است به سنگسار وحشیانه خاتمه دهد. به تهدید افرادی که آزادی بیان را اجرا می کنند بایستی خاتمه داده شود. سوئد درخواست حکمی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران را پیشنهاد میکند. آزادی بیان و اطلاعات به هر شکلی برای تغییرات دموکراتیک حیاتی می باشند.

نروژ

خانم رییس نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر در ایران ادامه دارد. در سال گذشته وضعیت مدافعین حقوق بشر در ایران بطور قابل ملاحظه ای بدتر شده است. مردم ایران با سرکوب مخالفین سیاسی، دستگیریهای غیر قانونی، شکنجه و تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سایر اقلیتها توسط رژیم ایران مواجه هستند. افزایش دراماتیک مجازات مرگ در ایران بسیار نگران کننده است. تعداد اعدامها در ایران در سال ۲۰۱۰ بیش از هر کشور دیگری می باشد. نروژ به ابتکار ایجاد شده توسط شورای حقوق بشر می پیوندند که هدفش ایجاد پروسه ویژه ای در رابطه با ایران می باشد که بطور موثر بتواند وضعیت جدی و رو به وخامت حقوق بشر در این کشور را بیان کند.


نماینده مجارستان:

اتحادیه اروپا شدیدا نگران وضعیت وخامت بار حقوق بشر، خصوصا افزایش قابل ملاحظه اعدامها در ایران، که بدون احترام به تضمینهای بین المللی اجرا میشود، می باشد.

اتحادیه اروپا سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرانی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی می باشد.

اتحادیه اروپا قویا از انتصاب یک گزارشگر ویژه در مورد ایران حمایت میکند.


نماینده استرالیا :

استرالیا عمیقا نگران نقض حقوق بشر در ایران می باشد که شامل استفاده از خشونت،دستگیریهای خودسرانه فعالین حقوق بشری و سیاسی و نقض آزادیهای مطبوعات، بکارگیری مجازات مرگ و رفتار با اقلیتها می باشد. رژیم ایران باید که همه اعدامها را متوقف کند و به حقوق دستگیرشده ها احترام بگذارد و آن را تضمین نماید. تضمین نماید که همه محاکمات، عادلانه و شفاف اجرا شوند و مطابق با همه تعهدات بین المللی باشند. متشکرم


نماینده ژاپن :

خانم معاون رییس، ژاپن معتقد است که موارد بسیاری در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد که نیاز به رسیدگی دارند. بخصوص ما عمیقا نگران نقض فاحش حقوق بنیادین، شامل آزادی بیان و اجتماعات با تحت فشار قرار دادن و سرکوب فعالیتهای سیاسی می باشیم. ژاپن همچنین نگران آمار کشته ها و زخمی های تظاهرات اخیر است و مقامات رژیم ایران را به استفاده نکردن از خشونت در رابطه با تظاهرات صلح آمیز فرا می خواند. متشکرم


نماینده اسپانیا:

ما با نگرانی زیادی وضعیت حقوق بشر در ایران را دنبال می کنیم. به دلیل سرکوب وحشیانه ای که پس از انتخابات عمومی در ژوئن ۲۰۰۹صورت گرفت، مجازات مرگ و سایر رفتارهای ظالمانه و شرم آور مورد استفاده قرار گرفت. ما مایلیم همچنین نگرانی خود را در رابطه با آزار و اذیت های سیستماتیک آپوزیسیون و سایر اعضای جوامع مذهبی ابراز کنیم و به نظرمان در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران لازم است قطعنامه ای داد شود.
چهارشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ / ۱۶ مارس ۲۰۱۱
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر