۱۳۸۹ اسفند ۲۴, سه‌شنبه

چهارشنبه سوری ، دانشجویان: ای ديكتاتور، هر چه بگويی نكنيم, آن كنيم!فراخوان جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد براي جشن ملي چهارشنبه سوري
اين روزها در شرايطي به استقبال جشن چهارشنبه آخر سال ميرويم كه بيشتر از هر زماني و فراتر از هر سالي شاهد داد و فغان آقايان در رسانه ها هستيم كه مي گويند"چهارشنبه سوري مشروعيت ندارد ." اما در مقابل ما هم با تمام وجود فرياد ميزنيم : " آقايان چهارشنبه سوري براي خوشآمد شما نيامده كه با حكم و فتواي
پوشالي شما كه معلوم نيست از كدامين پستوخانه تاريخ به در آمده ايد و روزگار اين ميهن را سياه كرديد و بدتر از چنگيزو مغول به سر اين ملت آورده ايد, نامشروع اعلام شود ."
حالا ديگر نوبت ما فرا رسيده است. شب چهارشنبه سوري (سه شنبه 24اسفند) فضا براي تهاجم ما به دشمنان اين ملت كاملا آماده است و روز انتقام فرا رسيده است. مطمئن باشيد با هر تهاجمِ ما، به وسيله بر پا كردن آتش هاي بزرگ ، بمب هاي صوتي ، ترقه هاي قوي و ... مزدوران و بسيجي ها مانند خفاشان و گرگهايي كه با ديدن آتش مي گريزند ، پا به فرار خواهند گذاشت. ما ميتوانيم در اين روز ، خيابانها را تسخير كنيم . بايد در چنين شرايطي پس از به تصرف در آوردن خيابانها، عكسهاي منفور ديكتاتور زشتخو را به زير بكشيم و بسوزانيم . اكنون كه طوفان تغيير سراسر خاورميانه و شمال آفريقا را فرا گرفته است ما ايرانيان شايسته ترينيم براي اينكه براي كسب آزادي و دموكراسي هرچه رساتر فرياد بزنيم.
ما جمعي از دانشجويان مشهد با صداي رسا مي گوييم: اي ديكتاتور, هر چه بگويي نكنيم, آن كنيم!
ما تن به ذلتِ اين حاكميت خونريز نمي دهيم. پس قرار ما در شب چهارشنبه سوري در كوچه ها و محلات مشهد، آماده تر از قبل و با تهاجم 100% خيز اي هموطن كه قيامي دگر کنيم، بر شبان اين وطن آفتابي دگر کنيم. در ره وطن خيزو کن شتاب کاخ ظالمان بود هم‌چنان حباب...
جمعي ازدانشجويان دانشگاه آزاد مشهد

دانشجو آنلاین
 
article picture

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر