۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

سند دیگری از جنایت رژیم اشغالکر جمهوری جهل و جنون اسلامیپارس دیلی نیوز:گزارشی که در زیر میخوانید از درون ایران به دستمان رسیده و به خاطر اینکه برای فرستنده که نام و مشخصاتش پیش ما محفوظ است ،دردسری ایجاد نشود مقداری از این گزارش را که میتواند احیاناً  برای فرستنده دردسر ساز شود حذف کردیم.

خاک کردن ۵ نفر در بیابان

گزارش دریافتی:ساعت ۴ صبح روز دوشنبه اول فروردین ۹۰

۵ نفر را آورد‌ند و دار زدند که جرم همگی‌ ایشان جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی‌ بود . ۲ تا از این‌ها کارت عکس قدیمی‌ داشتند که متعلق به سال ۶۰ شمسی‌ بود و زن و شوهر بودند و زن گوش چپ نداشت انگار در گذشته به طور کامل بریده بودند . زبان این زن و شوهر را هم بصورت نیمه بریده بودند به نحوی که قادر به هیچ کلامی نبودند . یک زن و ۲ مرد دیگر کارت عکس نداشتند . تمامی‌ این‌ها پر از جای زخم و کبودی بودند . پرونده را با خودشان آورد‌ند و پس از خاک کردن این ۵ نفر در بیابانی در جاده قم با خود بردند  بر اساس مندرجات پرونده و حکم ارسالی‌ به اجرای احکام که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود اسامی آنها به این شرح بود :

حجت نهاوندی فرزند محمد حدوداً ۳۸ ساله

زهرا اسماعیلی فرزند جانعلی حدوداً ۳۰ ساله

آدیوا میرزا سلیمان کلیمی فرزند یعقوب بر اساس کارتکس ۵۵ ساله

وریا احمدی فرزند ایرج حدوداً ۲۵ ساله

واروژان پطروسیان فرزند روبیک بر اساس کارتکس ۶۰ ساله

علیرغم روش معمول ، پزشکی‌ قانونی در آن روز برای گواهی فوت حاضر نشد .

...
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر