۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

زندانی سیاسی کرد فاضل احمدی در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد

بنا به خبری که به ستاد مرکزی کمپین رسیده ،زندانی سیاسی کرد فاضل احمدی که حدود ۵

ماه پیش از بند زندان مرکزی شهر ارومیه به سلول انفرادی انتقال داده شد که بعد از

یک ماه در سول انفرادی دوباره به زندان بازگردانده شد از آن زمان تا حلا در وضعیت

وخیم جسمی قرار دارد و دو مورد به بهداری زندان منتقل شده است.


فاضل احمدی اهل شهر بوکان و به ۱۳ سال زندان به اتهام همکاری با احزاب کردی مخالف

رژیم محکوم شده است که حدود ۵ ماه پیش به خاطر درج اخبار داخل زندان به بیرون به

سلول انفرادی منتقل شده بود که بر اثر شدت بیماری و وضعیت وخیم جسمانی نامبرده ، سه

روز پیش به بهداری زندان انتقال داده شد که بعد از مداوای سطحی دوباره به زندان

بازگردانده شد.


شایان ذکر است این زندانی مریضی قلب دارد و از شدت این مریضی رنج میبرد که پس از

بارها درخواست وی برای مداوایش هنوز هیچ گونه مداوای صورت نگرفته است.


کمپین"دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر