۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

اطلاعیه حزب مردم بلوچستان

article picture

اعلام پشتيبانى حزب مردم بلوچستان از "کمپين دفاع از زندانيان سياسى مليتھاى ايران"

در ميان کشورھاى جھان، ايران صاحب بالاترين آمار زندانيان و اعداميان سياسى به نسبت جمعيت خود ميباشد۔ در ميان مردمان ايران، درمقطع کنونى، آمار اعداميان و زندانيان سياسى متعلق به مليتھاى تحت ستم مضاعف است۔نکته قابل توجه اينکه در ميان مليتھاى تحت ستم مضاعف، بالاترين در صد آمار اعداميان و زندانيان سياسى متعلق به ملت بلوچ ساکن در ايران ميباشد۔

چرا؟

پاسخ آن بسيار ساده است۔ بالاترين آمار بيکارى، بيمارى، اعتياد، بيسوادى، مرگ و مير مادران باردار در ايران اسلامى، متعلق به ملت بلوچ است۔ اين آمار نتيجه مستقيم اعمال سياستھاى تبعيضگرانه آشکار ملى و مذھبى دولتھاى حاکم بر ايران در طول سده اخير بر عليه مردم بلوچ ميباشد۔

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر