۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

بازداشت پنج دانشجوی دختر شاکی از بسیج دانشجویی اصفهان

article picture

بدنبال خبر پلمپ شدن خوابگاه دخترانه دانشگاه غير انتفاعی اصفهان پنج نفر از دخترانی که عليه بسيج دانشجويی شکايت کرده بودند به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار و از ساعت ده صبح روز پنج شنبه که وارد ستاد خبری شده اند هنوز مراجعه نکرده اند.


به گزارش ایران بریفینگ ، در تماس خانوادهای اين دختران دانشجو با اداره اطلاعات اين جواب به آنها داده شده که فرزندان شما سعی دارند از هيچ هياهو بسازند و خوراک تبليغاتی رسانه های دشمن باشند. اين دانشجويان تا امروز شنبه 18 تير در بازداشت اداره اطلاعات بوده و بعد از آن اگر قاضی دادگاه صلاح بداند شايد با دادن تعهد مبنی بر اينکه از اين موضوع ديگر صحبتی نشود آزاد شوند.به يکی از والدين گفته شده اگر صلاح فرزند خود را ميخواهيد روز شنبه قبل از ورود به دادگاه او را قانع کنيد که شکايت خود را پس بگيرد .ياد آور ميشويم دو روز پيش چند جوان بسيجی با ورود عير قانوني به خوابگاه دانشگاه غير انتفاعی اصفهان و حمله به يک دختر و قيچی کردن مو های او در اين خوابگاه تشنج آفرينی کردند. رياست دانشگاه اصفهان هم برای سرپوش نهادن بر اين کار دستور پلمپ كردن خوابگاه را مي دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر