۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

شباهت های قذافی و خامنه ای

article pictureقذافی و خامنه ای از بسیاری جهات شبیه هم هستند ، گویی از روی دست یکدیگر می نویسند :


قذافی خود را منجی عرب و رهبر آنان می خواند .

خامنه ای خود را ولی امر مسلمین دانسته و اطاعت از خود را بر مردم واجب می شمارد .


قذافی خود را رهبر مادام العمر لیبی معرفی کرده و وعده داده تا زمان شهادت خود ، رهبر انقلاب لیبی باقی بماند .

خامنه ای خود را رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی می داند و جان ناقابل و اندک آبروی خود را گرو انجام این مسئولیت قرار داده .


قذافی مخالفان خود را میکروب نامیده .

خامنه ای هم معترضان را میکروب خوانده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر